Minimumloon

Minimumloon België
Iedereen in België heeft recht op het minimumloon. De hoogte van het loon hangt af van de leeftijd, de functie en de werkervaring van de medewerker.
minimumloon
Minimumloon vastgesteld in de Collectieve Arbeidsovereenkomst
In tegenstelling tot veel andere landen, heeft België geen door de wet vastgesteld minimumloon. Het minimumloon wordt in België vastgelegd in de Collectieve Arbeidsovereenkomsten van de Nationale Arbeidsraad. Een CAO is een arbeidsovereenkomst tussen vakbonden en werkgevers. Doordat het minimumloon is vastgesteld in de Collectieve Arbeidsovereenkomst, kan het minimumloon verschillen per sector. Dat het minimumloon niet is vastgesteld volgens de wet, maar door de Collectieve Arbeidsovereenkomsten, maakt echter weinig verschil. De CAO-wet zorgt er namelijk voor dat de bepalingen die worden vastgesteld in de CAO bindend zijn en altijd moeten worden nageleefd.

Opbouw Minimumloon

Ga naar opbouw minimumloon voor hoe de minimumlonen tot stand komen.

De verschillende CAO’s

Er zijn in België twee belangrijke CAO’s die het minimumloon bepalen. Dit zijn de CAO 50 en de CAO 43. De CAO 43 is een overeenkomst die het minimum maandinkomen vaststelt en kan in drie categorieën worden ingedeeld: het minimumloon voor medewerkers vanaf 21 jaar, voor medewerkers die (minstens) 21,5 jaar oud zijn en al een half jaar werkzaam zijn, en voor medewerkers vanaf (minimaal) 22 jaar die 12 maanden werkzaam zijn. Het minimumloon voor deze drie categorieën ziet er als volgt uit:

  • Medewerkers vanaf 21 jaar: €1.501,82
  • Medewerkers vanaf 21,5 jaar, die 6 maanden werkzaam zijn: €1.541,67
  • Medewerkers vanaf 22 jaar, die 12 maanden werkzaam zijn: €1.559,38

De CAO 50 is een overeenkomst die het minimumloon voor onder de 21 jaar bepaalt. De minimumlonen van onder de 21 jaar, worden vastgesteld met een percentage van het CAO 43 minimumloon. De percentages zien er als volgt uit:

Leeftijd

Percentage van het minimumloon

Bruto maandbedrag

16

70%

€1.051,27

17

76%

€1.141,38

18

82%

€1.231,49

19

88%

€1.321,60

20

94%

€1.411,08

Gewaarborgd minimumloon per maand in België bedraagt €1625,75. Werkzaam in Nederland? Dat geldt mogelijk het wettelijke minimumloon van Nederland.