Minimumloon bruto en netto

Minimumloon bruto en netto
Het minimumloon wordt berekend op basis van het bruto salaris. Wanneer hier belastingen en sociale premies over worden betaald, kom je uit op het nettoloon.

Bruto en Netto Salaris

Het minimumloon wordt berekend op basis van het bruto salaris. Het bruto salaris is het loon dat de werknemer verdient bij zijn werkgever. Hier moeten echter nog de kosten van afgetrokken worden. Wanneer de kosten als de sociale premie en de belastingen hiervan af worden getrokken, blijft uiteindelijk het netto inkomen over. Het gemiddelde bedrag aan kosten dat van het bruto salaris af wordt gehaald, is momenteel 13,07%. Dit bedrag kan echter elk jaar veranderen. Wanneer je het minimumloon verdient met een fulltime baan, betaal je minder belasting over je inkomsten dan wanneer je een hoger inkomen hebt. Dit heeft te maken met de verschillende belastingtarieven die in België worden gebruikt.

Het minimuminkomen

Het minimuminkomen wordt in België berekend aan de hand van de afspraken tussen vakbonden, werknemers en werkgevers. Deze afspraken komen te staan in verschillende Collectieve Arbeidsovereenkomsten. De belangrijkste arbeidsovereenkomsten zijn CAO 43 en CAO 50. De wet stelt dat beide arbeidsvoorwaarden moeten worden opgevolgd, dit staat in art. 51 van de CAO-wet. In deze arbeidsovereenkomsten staan hoe hoog het minimumsalaris is van een medewerker. Het minimuminkomen kan verschillen per leeftijd, functie en aantal jaren werkervaring. De minimumlonen vanaf 21 jaar zien er als volgt uit:

  • Medewerkers vanaf 21 jaar verdienen: €1.501,82
  • Medewerkers vanaf 21,5 jaar die 6 maanden werkzaam zijn, verdienen: €1.541,67
  • Medewerkers vanaf 22 jaar die 12 maanden werkzaam zijn, verdienen: €1.559,38

Wanneer een medewerker jonger is dan 21 jaar, verdient deze een bepaald percentage van het minimumloon. Het percentage hangt af van de leeftijd van de werknemer. De percentages zien er als volgt uit:

  • Vanaf 16 jaar: 70% van €1.501,82
  • Vanaf 17 jaar: 76% van €1.501,82
  • Vanaf 18 jaar: 82% van €1.501,82
  • Vanaf 19 jaar: 88% van €1.501,82
  • Vanaf 20 jaar: 94% van €1.501,82