Opbouw minimum uurloon

Opbouw minimum uurloon België
Het Belgische minimumloon wordt anders bepaald dan in vele Europese landen. De regels worden hier namelijk verwerkt in de Collectieve Arbeidsovereenkomsten.

Het Belgische minimum uurloon
Het minimum uurloon in België wordt anders berekend dan in de meeste andere Europese landen. Het minimumloon wordt in België namelijk berekend aan de hand van onderhandelingen tussen werkgevers, werknemers en vakbonden. Deze onderhandelingen worden vastgezet in verschillende Collectieve Arbeidsovereenkomsten. Deze overeenkomsten worden niet door de wet bepaald. De wet stelt echter in art. 51 van de CAO-wet dat de Collectieve Arbeidsovereenkomsten moeten worden opgevolgd. Het is voor een werkgever dus niet mogelijk het personeel minder te betalen dan in de CAO’s staat.

CAO 43 en CAO 50

Er zijn in België twee verschillende Collectieve Arbeidsovereenkomsten die worden nageleefd. De eerste is CAO 43. In Collectieve Arbeidsovereenkomst 43 staat vermeld hoeveel het minimumloon is voor werknemers van 21 jaar of ouder. In deze arbeidsovereenkomst staan vaste bedragen. Deze kunnen echter variëren in verband met het aantal jaren werkervaring van een medewerker. De minimumlonen voor 21 jaar en ouder zien er als volgt uit:

  • Medewerkers vanaf 21 jaar en ouder: €1.501,82
  • Medewerkers vanaf 21,5 jaar met 6 maanden werkervaring: €1.541,67
  • Medewerkers vanaf 22 jaar met 12 maanden werkervaring: €1.559,38

De andere CAO waarin afspraken over het minimumloon staan is Collectieve Arbeidsvoorwaarden 50. In deze arbeidsovereenkomsten staat vermeld hoeveel geld jongeren mogen verdienen. Per leeftijd verdienen de jongeren een bepaald percentage van het minimumloon voor 21-jarigen. Deze percentages zien er als volgt uit:

  • Medewerkers vanaf 20 jaar: 94% van het minimumloon: €1.411,08
  • Medewerkers vanaf 19 jaar: 88% van het minimumloon: €1.321,60
  • Medewerkers vanaf 18 jaar: 82% van het minimumloon: €1.231,49
  • Medewerkers vanaf 17 jaar: 76% van het minimumloon: €1.414,38
  • Medewerkers van 16 jaar of jonger: 70% van het minimumloon: €1.051,27