Minimumloon België 38 uur

Minimumloon België 38 uur
Het minimumloon in België wordt berekend aan de hand van een fulltime baan. Dit minimumloon wordt bepaald aan de hand van verschillende CAO’s.

Hoe het minimumloon wordt bepaald
Voor het minimumloon in België wordt uitgegaan van een fulltime baan; een fulltime baan bedraagt een werkweek van 38 uur. Het minimum salaris van werknemers in België is relatief vrij hoog. België heeft het op een na hoogste minimuminkomen in Europa. Dit komt doordat het Gewaarborgd Gemiddeld Minimuminkomen wordt bepaald aan de hand van de Collectieve Arbeidsovereenkomsten. De lonen worden door de Belgische vakbonden over het algemeen aangepast aan de kosten van het levensonderhoud. Het is echter wel het geval dat de consumptieprijzen, hetgeen waar de minimumlonen op gebaseerd zijn, gebaseerd zijn op de economische wetgeving. Gemiddeld hoeft een werknemer die het minimumloon verdient relatief weinig belasting te betalen. Dit heeft te maken met de verschillende belastingtarieven die worden gehanteerd. Over het algemeen wordt het salaris uitgedrukt in uren. Dit kan echter wel verschillen per sector.

Een 38-urige werkweek

Het gemiddeld minimuminkomen is berekend voor een 38-urige werkweek. Wanneer een medewerker minder dan 38 uur in de week werkt, heeft deze recht op minder inkomsten. Wanneer een medewerker bijvoorbeeld maar 20 uur in de week werkt, heeft deze recht op 20/38ste van het minimumloon.

Voor jongeren geldt hetzelfde. Jongeren onder de 21 hebben over het algemeen recht op een minder hoog inkomen, maar dit is wel gebaseerd op een 38-urige werkweek.

Dat het minimuminkomen gebaseerd is op een 38-urige werkweek, staat vastgelegd in CAO 43. In deze Collectieve Arbeidsovereenkomsten staat op welk bedrag werknemers onder de 21 jaar recht hebben. Daarnaast staat het ook vermeld in CAO 50, dit is de overeenkomst waarin staat hoeveel inkomen jongeren minimaal verdienen. Deze Collectieve Arbeidsovereenkomsten moeten worden nageleefd. Dit staat vermeld in art. 51 van de CAO-wet.