Opbouw minimumloon

Opbouw minimumloon België
Al sinds 1975 wordt in België het minimuminkomen bepaald aan de hand van de Collectieve Arbeidsovereenkomsten. Het minimuminkomen kan per jaar veranderen.

Het minimumloon in België
In tegenstelling tot veel andere Europese landen, wordt het Belgische Gewaarborgd Gemiddeld Minimuminkomen (GGMMI) bepaald aan de hand van de Collectieve Arbeidsovereenkomsten. Al sinds 1975 wordt het minimumloon bepaald door onderhandelingen. De afspraken over het minimumloon van de werknemer worden vastgelegd in de sector waarin de werknemer werkzaam is. De veranderingen zullen per jaar niet veel verschillen, maar dienen toch in de gaten worden gehouden in verband met de hoeveelheid belasting die moet worden betaald. Veranderingen van het minimumloon hebben veelal te maken met de inflatie en de politieke situatie. De afgelopen jaren is het minimumloon niet veranderd.

De verschillende CAO’s die het minimumloon bepalen
Het minimuminkomen kan verschillen per leeftijd, functie of het aantal jaren dat de medewerker werkzaam is bij een bedrijf. De minimumlonen worden in België bepaald door de Collectieve Arbeidsovereenkomsten. De twee belangrijkste CAO’s die in België het minimuminkomen bepalen zijn de CAO 43 en de CAO 50. De eerste, de CAO 43, bepaalt het minimuminkomen van werknemers van 21 jaar of ouder. De verschillen in het minimumloon kunnen worden veroorzaakt door werkervaring. Het gemiddelde minimumloon van een medewerker van 21 jaar is €1.501,82 en kan oplopen wanneer de werknemer meer ervaring heeft.

De CAO 50 stelt het minimuminkomen van werknemers onder de 21 vast. Dit is een vast percentage van het minimuminkomen van 21-jarigen. De percentages van het minimumloon van de werknemers onder de 21 zien er als volgt uit:

  • Vanaf 16 jaar: 70% van het minimumloon
  • Vanaf 17 jaar: 76% van het minimumloon
  • Vanaf 18 jaar: 82% van het minimumloon
  • Vanaf 19 jaar: 88% van het minimumloon
  • Vanaf 20 jaar: 94% van het minimumloon