Opbouw minimumloon België 2014

De opbouw van het minimumloon in België voor 2014
Opbouw minimumloon België 2014, het minimumloon in België wordt bepaald aan de hand van onderhandelingen tussen vakbonden, werkgevers en werknemers. De afspraken komen in CAO’s te staan.

Onderhandelingen en CAO’s
Het minimumloon in België wordt bepaald aan de hand van onderhandelingen tussen vakbonden, werkgevers en werknemers. De afspraken die tussen deze drie partijen worden gemaakt, staan vast in de Collectieve Arbeidsovereenkomsten. Deze manier wordt in bijna geen enkel ander Europese land toegepast, maar dit betekent niet dat deze manier niet werkt. België heeft namelijk het één na hoogste minimumloon van Europa.

Er zijn twee soorten Collectieve Arbeidsovereenkomsten in België waarin staat op welk minimumloon Belgische werknemers recht hebben. Dit zijn de CAO 43 en de CAO 50. De CAO 43 bepaalt hoeveel werknemers vanaf 21 jaar of ouder mogen verdienen. Hierbij kan het aantal jaren werkervaring van invloed zijn. Daarnaast is er ook de CAO 50. Deze arbeidsovereenkomst bepaalt hoe hoog het inkomen is van werknemers onder de 21 jaar. De minimumlonen voor jongeren worden bepaald aan de hand van een vast percentage van CAO 43, het minimumloon voor 21-jarigen.

In principe wordt het minimumloon in België dus niet bepaald door de wet, maar dit betekent niet dat werkgevers zich niet aan deze regels moeten houden. Door art. 51 van de CAO-wet wordt bepaald dat de afspraken in de twee CAO’s bindend zijn.

Veranderingen
Doordat het minimumloon niet door de wet is bepaald, is het mogelijk dat het bedrag van het minimumloon elk jaar verandert. Het huidige bedrag, €1.501,82,- voor werknemers vanaf 21 jaar, staat vast sinds 1 december 2012. Het minimumloon staat echter vast voor een werkweek van 38 uur. Wanneer een medewerker minder uren in de week maakt heeft hij ook recht op minder inkomsten. Wanneer, bijvoorbeeld, een medewerker maar 16 uur in de week werkt, heeft deze recht op 16/38ste van het minimuminkomen.