Minimum jeugdloon

Het minimum jeugdloon voor Belgische werknemers
De Belgische jongeren hebben recht op het minimum jeugdloon. De hoogte van dit minimum jeugdloon wordt bepaald aan de hand van de leeftijd van de werknemer.

Het minimum jeugdloon

Ook het minimum jeugdloon wordt in België bepaald door onderhandelingen met de sociale partners. Het minimum jeugdloon wordt bepaald door onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers, oftewel de Collectieve Arbeidsovereenkomsten. De Belgische wet stelt dat de bepalingen in de CAO’s bindend zijn. Het is dan voor bedrijven ook niet mogelijk om hun werknemers minder te betalen dan het minimumloon; dit geldt ook voor het minimum jeugdloon. Het minimum jeugdloon kan per leeftijd verschillen en wordt berekend aan de hand van het percentage van het minimumloon voor werknemers van 21 jaar of ouder. Het minimumloon bedraagt €1.501,82 voor medewerkers vanaf 21 jaar. Het minimumloon ziet er daarom als volgt uit:

  • Vanaf 20 jaar: 94% van het minimumloon: €1.411,08
  • Vanaf 19 jaar: 88% van het minimumloon: €1.321,60
  • Vanaf 18 jaar: 82% van het minimumloon: €1.231,49
  • Vanaf 17 jaar: 76% van het minimumloon: €1.414,38
  • 16 jaar of jonger: 70% van het minimumloon: € 1.051,27

Regelgeving

Op welke manier wordt het minimuminkomen onder jongeren bepaald? In België is dit anders geregeld dan in vele andere Europese landen. In België wordt het minimumloon namelijk bepaald aan de hand van de Collectieve Arbeidsovereenkomsten. Daarnaast spelen ook de kosten van het levensonderhoud mee. Het minimumloon onder jongeren wordt bepaald door de CAO 50. In deze collectieve arbeidsovereenkomsten wordt een bepaald percentage per leeftijd vastgesteld. Hier moeten werkgevers zich aan houden, omdat dit in de wet staat vermeld. Het is echter wel mogelijk voor een werkgever om zijn werknemer meer te betalen. Wel moeten de werknemers, oftewel de jongeren, voltijd werken namens de CAO 50. Wanneer zij parttime werken, worden alleen de gewerkte uren uitbetaald. In de meeste sectoren geldt een hoger minimumloon, maar dit verschilt per sector.