Minimum uurloon

Het minimum uurloon België
Het minimum uurloon in België wordt berekend aan de hand van een 38-urige werkweek. De afspraken over het minimumloon komen te staan in verschillende CAO’s.

Het minimumloon
Het minimumloon wordt in België over het algemeen per uur betaald. Hier zijn uitzonderingen op, maar deze komen niet vaak voor. Het minimumloon wordt in België berekend aan de hand van een 38-urige werkweek. Wanneer een werknemer minder dan 38 uur in de week werkt, heeft deze ook recht op minder salaris.

Het minimumloon wordt in België echter anders berekend dan in de meeste Europese landen. In België wordt het minimumloon bepaald aan de hand van onderhandelingen tussen vakbonden, werknemers en werkgevers. De afspraken die door middel van de onderhandelingen worden gemaakt komen te staan in verschillende Collectieve Arbeidsovereenkomsten. De belangrijkste overeenkomsten, wanneer het op het minimumloon aankomt, zijn de CAO 43 en de CAO 50. De afspraken moeten worden nageleefd: dit staat in art. 51 van de CAO-wet.

Loon op leeftijd

De twee belangrijkste Collectieve Arbeidsovereenkomsten kunnen worden ingedeeld op leeftijd. Collectieve Arbeidsovereenkomst 43 bepaald het minimumloon voor medewerkers vanaf 21 jaar. Wanneer een medewerker meer ervaring heeft, heeft deze recht op een hoger salaris. Dit ziet er als volgt uit:

  • Medewerker vanaf 21 jaar: €1.501,82
  • Medewerker vanaf 21,5 jaar met 6 maanden werkervaring: €1.541,67
  • Medewerker vanaf 22 jaar met 12 maanden werkervaring: €1.559,38

Collectieve Arbeidsovereenkomst 50 is er om het minimumloon te bepalen voor jongeren onder de 21. Ook voor de jongeren is het minimumloon berekend aan de hand van een 38-urige werkweek. Jongeren onder de 21 verdienen een bepaald percentage van het minimumloon van een 21-jarige. Deze percentages zien er als volgt uit:

  • 16 jaar of jonger: 70%
  • Vanaf 17 jaar: 76%
  • Vanaf 18 jaar: 82%
  • Vanaf 19 jaar: 88%
  • Vanaf 20 jaar: 94%